wtorek, 16 stycznia 2018

ZIMOWY TRIATHLON W MIELCU, 21.01.2018

Zapraszamy na „Zimowy Triathlon” – pierwszą taką imprezę sportową na Podkarpaciu w tej niezwykłej dyscyplinie sportu, która odbędzie się w Mielcu w niedzielę 21 stycznia 2018 roku.

Pierwsze zawody triathlonowe w Mielcu rozegrano w ubiegłym roku na otwartych obiektach mieleckiego MOSiR-u (basen odkryty i stadion miejski). Tym razem zawody rozegrane zostaną w innych lokalizacjach. Pierwszy etap – pływanie na dystansie 300 m odbędzie na krytej pływalni MOSiR w Mielcu na osiedlu Smoczka przy ulicy Powstańców Warszawy.

sobota, 13 stycznia 2018

Mieleckie kolędowanie 2018

Cykliczna impreza, w której bierze udział jednorazowo największa liczba solistów i zespołów muzycznych w roku. Przed publicznością zaprezentowały się zespoły i chóry z całego powiatu mieleckiego oraz Chór Parafialny "LAUDATE DEO" Parafii pw Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej. W koncercie udział wzięły zarówno utytułowane, znane od dziesiątków lat grupy takie jak ZPiT "Rzeszowiacy”, jak i niewielkie parafialne scholae. 13 stycznia 2018 roku w kościele pw Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu królowały oczywiście głownie kolędy.

piątek, 12 stycznia 2018

Spotkanie opłatkowe Klubu Środowisk Twórczych TMZM, 12 stycznia 2018r.

12 stycznia 2018 roku w Spółdzielczym Domu Kultury MSM w Mielcu odbyło się Spotkanie opłatkowe członków Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu.

Zaproszenie na Autokarową wycieczkę TMZM na narty ZAKOPANE luty 2018

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, Klub Turystyczno Krajoznawczy zaprasza na autokarową wycieczkę na narty i nie tylko Z A K O P A N E 23 - 25 luty  2018 r.  (piątek, sobota, niedziela).


czwartek, 11 stycznia 2018

XIX w obecnej kadencji (pierwsze w roku 2018) posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 11.01.2018r.

Najistotniejsze kwestie, którymi zajmował się Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej na posiedzeniu w dniu 11.01.2018
1. Zarząd dokonał oceny  realizacji zadań  społeczno-programowych TMZM  w roku 2017 w oparciu o wprowadzenie oraz materiały przygotowane przez Prezesa Zarządu w części merytorycznej oraz przez Skarbnika Towarzystwa w części uzyskanych wyników finansowych z wykonania budżetu Towarzystwa za miniony rok.

2. Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości wyniki uzyskane przez Towarzystwo w ubiegłym roku
3. Informacje Prezesa oraz Skarbnika n/t aktualnego stanu wykonania i/lub przygotowania stosownych sprawozdań z realizacji umów podpisanych z jednostkami samorządowymi.
4. Zarząd podjął dwie uchwały:
     a.  dotyczącą przeznaczenia środków wypracowanych w rezultacie działalności odpłatnej Towarzystwa w minionym roku na odpowiednie cele statutowe Towarzystwa, które zrealizowane zostały w grudniu 2017.
     b. dotyczącą przeznaczenia wszystkich niewykorzystanych przez Towarzystwo środków finansowych w roku minionym na realizację celów statutowych Towarzystwa zaplanowanych na rok 2018.
5. Zarząd uchwalił  Prowizorium Budżetowego TMZM na rok 2018  w oparciu o założenia przedłożone przez poszczególne Kluby Towarzystwa oraz  funkcjonalnych członków Zarządu.  -  Walne Zebranie Członków TMZM, odbędzie się 14 kwietnia 2018 roku.
6. zarejestrowany został  nowy Statut Towarzystwa uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 25.03.2017 z poprawką uchwaloną przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które odbyło się w dniu 14.09.2017 r.  zatwierdzone zostały przez KRS w dniu 10.10.2017
7. Przyjęto12 kandydatów na członków TMZM. 8. Sześciu członków TMZM przyznano odznaczenia resortowe „Zasłużony dla kultury polskiej”. – 9. Z inicjatywy Zbigniewa Wicherskiego wydano folder TMZM obrazujący podstawowe informacje tekstowo-zdjęciowe o TMZM i zakresach przedmiotowo – podmiotowych działalności Towarzystwa, który służył będzie celom promocyjnym TMZM w kraju i za granicą.