niedziela, 1 marca 2020

Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok OSP Wola Mielecka

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 29 lutego 2019 roku odbyło się Zebrania sprawozdawcze za rok 2019 Ochotniczej Straży Pożarnych Wola Mielecka.
Odbyło się uroczyste ślubowanie nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Poseł na sejm RP Fryderyk Kapinos otrzymał tytuł Honorowego członka OSP Wola Mielecka.
    Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP w roku ubiegłym, a także sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Zarządowi OSP jednogłośnie udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy. Zaprezentowano także plan finansowy oraz plan działalności na rok 2020.
    W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: Fryderyk Kapinos - Poseł na sejm RP, bryg. mgr Andrzej Marczenia - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, młodszy brygadier Wojciech Kopacz z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu, Zbigniew Wicherski Radny Gminy Mielec, Danuta Wiącek przewodnicząca KGW Wola Mielecka, sołtys Mariusz Kawalec oraz przedstawiciele Radu sołeckiej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz