czwartek, 18 kwietnia 2019

FORUM organizacji Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Dnia 17 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu, w sali obrad im. Św. Jana Pawła II odbyło się Forum Organizacji uprawnionych do głosowania w wyborach do Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego drugiej kadencji na lata 2019-2022.
Swoje prezentacje przedstawili kandydaci ubiegający się o mandaty w Radzie w 6 kategoriach:
1) kategoria: sport, rekreacja, turystyka;
2) kategoria: pomoc społeczna;
3) kategoria: edukacja i kultura;
4) kategoria: zdrowie i profilaktyka;
5) kategoria: działalność na rzecz wspólnot lokalnych;
6) kategoria: pozostałe.
   W dniach 17-25 kwietnia 2019 r. zostaną przeprowadzone wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W wyniku głosowania zostanie wybranych 6 członków MRDPP, którzy uzyskają największą liczbę głosów w 6 kategoriach:
   Mielecką Radę Działalności Pożytku Publicznego pierwszej kadencji tworzy 12 członków tj. 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Mielcu, 3 przedstawicieli Prezydenta oraz 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ma charakter doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Zadania te określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz