piątek, 12 stycznia 2018

XIX w obecnej kadencji (pierwsze w roku 2018) posiedzenie Zarządu TMZM w dniu 11.01.2018r.

Najistotniejsze kwestie, którymi zajmował się Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej na posiedzeniu w dniu 11.01.2018
1. Zarząd dokonał oceny  realizacji zadań  społeczno-programowych TMZM  w roku 2017 w oparciu o wprowadzenie oraz materiały przygotowane przez Prezesa Zarządu w części merytorycznej oraz przez Skarbnika Towarzystwa w części uzyskanych wyników finansowych z wykonania budżetu Towarzystwa za miniony rok.

2. Zarząd przyjął do akceptującej wiadomości wyniki uzyskane przez Towarzystwo w ubiegłym roku
3. Informacje Prezesa oraz Skarbnika n/t aktualnego stanu wykonania i/lub przygotowania stosownych sprawozdań z realizacji umów podpisanych z jednostkami samorządowymi.
4. Zarząd podjął dwie uchwały:
     a.  dotyczącą przeznaczenia środków wypracowanych w rezultacie działalności odpłatnej Towarzystwa w minionym roku na odpowiednie cele statutowe Towarzystwa, które zrealizowane zostały w grudniu 2017.
     b. dotyczącą przeznaczenia wszystkich niewykorzystanych przez Towarzystwo środków finansowych w roku minionym na realizację celów statutowych Towarzystwa zaplanowanych na rok 2018.
5. Zarząd uchwalił  Prowizorium Budżetowego TMZM na rok 2018  w oparciu o założenia przedłożone przez poszczególne Kluby Towarzystwa oraz  funkcjonalnych członków Zarządu.  -  Walne Zebranie Członków TMZM, odbędzie się 14 kwietnia 2018 roku.
6. zarejestrowany został  nowy Statut Towarzystwa uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 25.03.2017 z poprawką uchwaloną przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które odbyło się w dniu 14.09.2017 r.  zatwierdzone zostały przez KRS w dniu 10.10.2017
7. Przyjęto12 kandydatów na członków TMZM. 8. Sześciu członków TMZM przyznano odznaczenia resortowe „Zasłużony dla kultury polskiej”. – 9. Z inicjatywy Zbigniewa Wicherskiego wydano folder TMZM obrazujący podstawowe informacje tekstowo-zdjęciowe o TMZM i zakresach przedmiotowo – podmiotowych działalności Towarzystwa, który służył będzie celom promocyjnym TMZM w kraju i za granicą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz