wtorek, 2 stycznia 2018

Kodeks etyczny słuchacza MUTW

Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (MUTW) jest organizacją społeczną, działającą jako stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000407515, posiada numer Regon 180807059, NIP: 8172171861, numer rachunku bankowego: 35 8642 1168 2016 6808 8037 0001. Działalnością Uniwersytetu kieruje zarząd  wybierany przez ogół słuchaczy na 3-letnią kadencję. Zajęcia w Mieleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku (MUTW) odbywają się w systemie semestralnym.

Podstawowe informacje o słuchaczach MUTW według stanu na 31.12.2017
więcej na  >>> www.mutw.mielec.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz