poniedziałek, 18 maja 2020

Nowy most na Wisłoce w Mielcu w obiektywie

Trwające od jesieni 2018 roku prace przy budowie nowego mostu na Wisłoce mają zakończyć się w kwietniu 2020 roku. Realizowany odcinek zaczyna się rondem czterowlotowym na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 983 w Rzędzianowicach. Droga w dalszej części przecina Wisłokę – mostem o długości 534 metry. Kolejno trasa przecina za pomocą skrzyżowania zwykłego o poszerzonych wlotach drogę powiatową w Złotnikach. Następnie droga wojewódzka nr 984 przebiega przez tereny rolne oraz nieużytki i kończy się rondem trzywlotowym. Prawy wlot ronda jest początkiem wybudowanej łącznicy o długości 310 m w kierunku ronda o trzech wlotach z istniejącą drogą Mielec – Tuszów Narodowy w miejscowości Chorzelów, która przebiega wzdłuż linii kolejowej nr 25.
Most zaprojektowano jako konstrukcję w postaci ustroju wieloprzęsłowego płytowo-belkowego o konstrukcji sprężonej i zespolonej (w przęśle nurtowym) opartego na żelbetowych przyczółkach i filarach. Podpory usytuowane są w skosie do osi drogi pod kątem 71,70 stopni.
Cała wartość inwestycji to 43 miliony 659 tysięcy zł na most z dojazdami.
Większość prac została już zrealizowana - gotowe są zarówno drogi dojazdowe, jak i w sporej mierze sam most.
Pełne zestawienie robót drogowych:
• Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od Rzędzianowic do Chorzelowa z przekroczeniem Wisłoki mostem
• Budowa ronda w Rzędzianowicach (4-wlotowego) z drogą wojewódzką nr 983
• Budowa skrzyżowania w Złotnikach (skrzyżowanie zwykłe) o poszerzonych wlotach z drogą powiatową nr 1143R
• Budowa ronda w Chorzelowie (3-wlotowego) z projektowaną drogą wojewódzką nr 984 i projektowaną łącznicą do drogi powiatowej Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów
• Budowa odcinka łącznicy pomiędzy projektowaną drogą wojewódzką nr 984 a istniejącą drogą powiatową Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów
• Budowa ronda w Chorzelowie (3-wlotowego) z projektowaną łącznicą i istniejącą drogą powiatową Tuszów Narodowy – Mielec – Rzochów
• Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych do działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym
• Przebudowa i budowa nowych sieci infrastruktury technicznej
• Budowa oświetlenia na skrzyżowaniach
• Budowa odwodnienia drogi w postaci rowów oraz odcinkowo kanalizacji deszczowej
• Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego
• Budowa chodników od skrzyżowania w Rzędzianowicach do mostu oraz od skrzyżowania w Złotnikach do mostu dzięki dotacji Gminy Mielec

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz