wtorek, 10 października 2017

Wkład duchowieństwa w życie społeczności Ziemi Mieleckiej, wykład PZO 10.10.2017 ZSO Nr 1

To tytuł wykładu dr Jolanty Witek wygłoszony 10 października 2017roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu, w którym uczestniczyli uczniowie z klas II Gimnazjum nr 3, uczniowie z klas I oraz II  V Liceum Ogólnokształcącego , a także uczniowie z klas VII Szkoły Podstawowej nr 8.


Po przywitaniu uczestników prelekcji przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu - Jacka Wiśniewskiego oraz po krótkim wprowadzeniu do wykładu dr Jolanty Witek, głos zabrał Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Podziękował dyr. Jackowi Wiśniewskiemu oraz gronu pedagogicznemu, a także dr Jolancie Witek za zorganizowanie oraz przygotowanie omawianej prelekcji dla tak licznego oraz zróżnicowanego wiekowo audytorium uczniów. Ponadto prezes Chojecki wyjaśnił w dużym skrócie genezę powstania prestiżowego projektu „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis”. Przypomniał ubiegłorocznych pierwszych laureatów (Bł. Ks. Romana Sitkę oraz b. długoletniego Prezydent Miasta Mielca - Janusza Chodorowskiego. Wyjaśnił integracyjno-wspólnotowy charakter przedmiotowego projektu. Wspomniał, iż tegorocznym koordynatorem omawianego projektu jest obecna na prelekcji wiceprezes Towarzystwa- Teresa Orczykowska, a wśród tegorocznych nominatów ponownie znalazło się paru zasłużonych dla Mieleckiej Ziemi duchownych, a wśród nich śp. ks. Henryk Arczewski, na postaci którego, skupiła się głównie pani prelegent, odnosząc szlachetną postać Ks. H. Arczewskiego do Jego Wielkiego Mistrza i Nauczyciela – Bł. Ks. Romana Sitki.

Dr Jolanta Witek przedstawiła w zarysie biogram ks. Arczewskiego, scharakteryzowała  jego szlachetną, nieskazitelną osobowość, a także dzieła życia.

Ks. Arczewski był niezwykle gorliwym kapłanem, służył Bogu i ludziom, budowniczym parafii Matki Bożej Niestającej Pomocy, jej kościoła, plebanii i budynku katechetycznego, wychowawcą dzieci i młodzieży, niekwestionowanym autorytetem dla społeczności lokalnej w powojennym industrializującym się Mielcu.

W konkluzji dr Jolanta Witek  stwierdziła, iż Ks. Arczewski był uczniem godnym Mistrza (Bł. Ks. Roman Sitki), wzorem wierności  i odpowiedzialności. Ks. Henryk Arczewski potrafił  w bardzo trudnych powojennych czasach w industrującym  się Mielcu  zintegrować wokół swojej duszpasterskiej działalności  ludzi  przybyłych z różnych zakątków kraju, także z Kresów o różnorodnej kulturze, także kulturze wiary. To niewątpliwie wybitnie zasłużona Postać dla Ziemi Mieleckiej.

Wykład dr Jolanty Witek został przygotowany w oparciu o zlecenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. W. Szafera w ramach II edycji projektu „Pieczęć Zasług Obywatelskich - Sigillum Meriti Civilis 2017”  realizowanego przez Towarzystwo.

Teresa Orczykowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz