niedziela, 29 kwietnia 2018

III Memoriał im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie” OPEN 2018

Zawody w ramach  Turnieju OPEN Piłki Siatkowej MIX o Puchar Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego ”Start” Wola Mielecka, w ramach III Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie” OPEN 2018 odbyły się 28 kwietnia 2018 roku.1
II Komunikat organizacyjny z III Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie” OPEN 2018
Spotkaliśmy się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej. Dyrektor Małgorzata Jastrząb przywitała wszystkich zebranych – 11 drużyn MIX i zaproszonych gości, życząc siatkarskiej rywalizacji w duchu idei ŚP Ryśka. Swoim przybyciem zaszczycili Nas przedstawiciele władz samorządowych Gminy Mielec i Powiatu Mieleckiego. Głos o tworzącej się tradycji, pięknej, rekreacyjnej rywalizacji w piłce siatkowej MIX zabrał Przewodniczący Rady Gminy Mielec – Jan Kołodziej, Wójt Gminy Mielec – Józef Piątek, w imieniu Starosty Powiatu Mieleckiego Marek Kamiński, pełniący funkcję Przewodniczącego Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Mielcu oraz Adam Miraś Organizator Sportu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Mielcu.
    Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” Wola Mielecka Zdzisław Karaś oficjalnie otworzył zawody III Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie”.
    W części organizacyjnej kapitanowie 11 drużyn spotkali się na losowaniu 2 grup eliminacyjnych, z których 6 drużyn grało swoje spotkania w Woli Mieleckiej, a 5 w Szkole Podstawowej w Podleszanach. W rundzie finałowej zagrały 4 drużyny: Galaxia Czermin, Extreme Team, NO NAME, Dziki Wschód. Rywalizacja była bardzo zacięta, a wynik poszczególnych spotkań  nieprzewidywalny. Każde ze spotkań na bardzo wysokim poziomie, mocne, taktyczne zagrywki, piękne ataki i paradne obrony. Rywalizacja o Puchar Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego toczyła się do ostatniego punktu.
Efekt rywalizacji okazał się niespodzianką:
I Miejsce: Dziki Wschód
II miejsce: Extreme Team
III miejsce: Galxia Czermin
IV miejsce: NO NAME
V miejsce: Reprezentacja
VI miejsce: TEAM
VII miejsce: Skurczybyki , Elektro świry
VIII miejsce:  Burza Chorzelów,  2000
IX miejsce: VolleyFriends
    Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, trzy najlepsze medale, a zwycięscy Puchar Prezesa UKS „Start” Wola Mielecka. Drużyna Dziki Wschód złożyła swój puchar na pomniku Ryśka. Tradycyjnie w każdym meczu eliminacyjnym i finałowym sędziowie wybierali najlepszego zawodnika MVP i nagradzali tabliczką czekolady.
   Sędziami zawodów byli Marzena Dolak i Kamil Sypek, sędziowie Podkarpackiego Związku Piłki Siatkowej.


---------------------------------------------
I Komunikat organizacyjny z dnia 25 kwietnia 2018

1. Lista uczestników turnieju piłki siatkowe MIX w ramach III Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie” – OPEN została zamknięta 23 kwietnia 2018 roku.
2. Do turnieju zgłosiło się 11 drużyn.
Lista zgłoszonych drużyn:
1. TEAM
2. Burza Chorzelów
3. Skurczybyki
4. NO NAME
5. Galaxia Czermin
6. RYSIE
7. Reprezentacja
8. VolleyFriends
9. EXSTREME TEAM
10.Bez Nazwy
11.Elektroświry

3. Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:
I grupa – rozegra fazę eliminacyjną na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej,
II grupa – rozegra fazę eliminacyjną na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Podleszanach,
Podział drużyn do poszczególnych grup odbędzie się w drodze losowania, przed rozpoczęciem turnieju w obecności, kierowników lub kapitanów drużyn.

4. Dwie zwycięskie drużyny z grupy I i II awansują do fazy finałowej, która zostanie rozegrana na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Woli Mieleckiej
1 drużyna z grupy I zagra z 2 drużyna z grupy II
1 drużyna z grupy II zagra z 2 drużyna z grupy I
Wygrane drużyny zagrają finał o I miejsce w turnieju,przegrane drużyny zagrają o III miejsce w turnieju.

5. Nagrody dla drużyn i zawodników:
Miejsca I – III dyplomy, medale, puchar dla zwycięskiej drużyny.
Miejsca IV – XI dyplomy,
W każdym meczu najlepszy zawodnik zostanie wyróżniony symboliczną nagrodą.
Atrakcyjne nagrody rzeczowe, indywidualne i grupowe dla różnych kategorii.

6. Tradycyjne drukujemy koszulki z logo UKS Stat” i Memoriału - istnieje możliwość zakupu koszulki memoriałowej w cenie 20 PLN.
Bardzo proszę o ewentualny kontakt.

7. Przewidywany program minutowy III Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi uczniowie”:
godz. 8.00 Msza Św. w Kaplicy Parafii p.w. Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej,
godz. 9.00 Spotkanie kapitanów drużyn, kierowników – losowanie grup, kolejności meczów,
godz. 9.30 Rozpoczęcie gier w systemie „każdy z każdym” w dwóch grupach,
ok. godz. 15.30 Gry finałowe,
ok. godz. 18.00 Ogłoszenie wyników Memoriału, wręczenie nagród zespołowych i indywidualnych,
ok. godz. 18.30 Zakończenie III Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie”.

8. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:
Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną. Bardzo prosimy wszystkie drużyny o zapewnienie bezpiecznego indywidualnego sprzętu sportowego – strój sportowy. W trakcie turnieju zapewniamy: wodę mineralną, posiłek regeneracyjny – tradycyjnie bigos, gorące napoje – kawa, herbata, drobne ciasteczka. Ze względu, że impreza odbywa się na terenie szkoły bardzo prosimy wszystkich uczestników o bezwzględne stosowanie przepisów ustawy „O wychowaniu w trzeźwości…” (zakaz spożywania napojów alkoholowych).

REGULAMIN III Memoriału im. Ryszarda Gąbki „Moi Uczniowie” – OPEN 2018
1. Cel działania:
- popularyzacja piłki siatkowej w środowisku Powiatu Mieleckiego,
- aktywne uczestniczenie młodzieży, dziewcząt, chłopców, kobiet, mężczyzn w zawodach sportowych, stanowiące kontynuację działań edukacyjnych i wychowawczych ŚP. Ryszarda Gąbki, nauczyciela wychowania fizycznego Zespołu Szkól w Woli Mieleckiej.
- współpraca, rywalizacja, integracja uczestników turnieju, byłych uczniów, reprezentantów Zespołu Szkół  w Woli Mieleckiej, byłych wychowanków  ŚP. Ryszarda Gąbki
- upowszechnianie pozytywnych wzorów i postaw sportowych wśród dorosłych i młodzieży
- wyłonienie najlepszych drużyn w systemie MIX,
2. Organizator:
- Zespół Szkół w Woli Mieleckiej,
- Uczniowski Klub Sportowy „START” Wola Mielecka.
3. Miejsce:  Publiczne Gimnazjum w Woli Mieleckiej – sala gimnastyczna.
4. Kiedy: Turniej odbędzie się: 28.04.2018 (sobota),
godz. 8.00 – Msza Święta w Intencji ŚP. Ryszarda Gąbki w Kaplicy. Parafii Bożej Opatrzności w Woli Mieleckiej,
godz. 9.00 – Rozpoczęcie Turnieju, losowanie kolejności meczów i miejsce spotkań eliminacyjnych i finałowych.
5. Uczestnicy:
- Drużyny mieszane MIX (maksymalnie liczące 12 zawodników – 8 mężczyzn, 4 kobiety)
- Drużyny do turnieju należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2018r. - liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona – maksymalnie 10 drużyn). Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: bogusiadg@op.pl
- W rozgrywkach wykluczony jest udział zawodników profesjonalnych, trenujących i grających czynnie w klubie sportowym zgłoszonych do rozgrywek.
- Zabrania się dopisywania w trakcie trwania zawodów nowych zawodników.
6. Regulamin:
- Obowiązują przepisy gry Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
- W zawodach startuje drużyna MIX, która prześle wypełnione zgłoszenie do turnieju najpóźniej do 26 kwietnia 2018 roku na adres: bogusiadg@op.pl
W skład drużyny wchodzi max 12 osób (8 mężczyzn i 4 kobiety) na boisku 2+4 (2 kobiety, 4 mężczyzn) zmiany – kobieta za kobietę, mężczyzna za mężczyznę).
Zawodnicy występują w strojach sportowych oraz sportowym obuwiu do gry w siatkówkę.
W trakcie trwania spotkania zawodnicy nie mogą nosić na sobie niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu innych graczy, zwłaszcza biżuterii  i zegarków.
System rozgrywek: „każdy z każdym”,
Gra toczy się do dwóch wygranych setów, trzeci set jest tie-break do 15 pkt,
Obowiązuje następujący podział punktów:
    wygrana  2:0 – 3 p, wygrana   2:1 – 2 p,  przegrana  1:2 – 1 p,   przegrana  0:2 – 0 p.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
a.większa liczba zdobytych punktów,
b.jeżeli dwie drużyny lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów :
 - lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
 - lepszy (wyższy) stosunek małych punktów  zdobytych do straconych pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
 - wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami
Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
7. Postanowienia końcowe:
- Uzyskanie zgody rodziców/ prawnych opiekunów niepełnoletnich zawodników na udział w zawodach jest w gestii kierowników drużyn.
- Kierownikiem drużyny musi być pełnoletnia osoba, sprawująca opiekę nad uczestniczącymi zawodnikami.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników od wypadku, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu  i odzieży
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki kontuzji odniesionych przez zawodników podczas turnieju.
- Organizator nie ubezpiecza zawodników i zawodów.
- Przystąpienie drużyny do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
- Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w porozumieniu z kierownikami drużyn.
8. Organizator zapewnia:
- Warunki organizacyjne, bezpieczeństwo, obsadę sędziowską, wodę mineralną, posiłek regeneracyjny, kawa, herbata.
9. Nagrody : w ramach turnieju zwycięska drużyna otrzyma :
- Puchar Prezesa UKS „START” Wola Mielecka
Drużyny:
- w kolejności od I – III otrzymują medale i dyplomy:
- w kolejności IV -……. dyplomy,
- nagroda dla najlepszego zawodnika meczu
10.Finansowanie: Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ofert:
- Wójta Gminy Mielec,
- Starosty Powiatu Mieleckiego

Pobierz zgłoszenie:


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza