poniedziałek, 19 marca 2018

Teresa Elżbieta Pyzik gościem DKK w Woli Mieleckiej

21 marca to Światowy Dzień Poezji. Jest to dzień szczególnej popularyzacji i upowszechniania poezji, poprzez różnego rodzaju formy aktywności. Do celebracji tego święta włączyła się również Biblioteka wraz z Dyskusyjnym Klubem Książki w Woli Mieleckiej, organizując 19 marca 2018 roku wieczór poetycki Teresy Elżbiety Pyzik – członkini Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo”.
Teresa Elżbieta Pyzik pochodzi z Rzeszowa, ale od 40 lat mieszka w Mielcu. Ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W zawodzie nauczyciela pracowała przez 35 lat,  w tym 33 lata w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie. Od września 2011 r. przebywa na emeryturze.

Jest aktywną działaczką i  członkinią zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Od czerwca 2017 roku pełni funkcję wiceprezesa Grupy Literackiej „Słowo” w Mielcu. Za swą pracę została wyróżniona m.in. w 2011 roku medalem Komisji Edukacji Narodowej,  w 2014 roku odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Uhonorowana została również odznaką 40-lecia i Złotą Odznaką 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. W 2017 roku zajęła 1.miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Na skrzydłach Dedala”.
Pani Teresa jest miłośniczką prozy Wiesława Myśliwskiego i poezji Haliny Poświatowskiej. Kocha góry, wycieczki krajoznawcze, malarstwo pejzażowe, filmy przyrodnicze i oczywiście wnuki. Od kilku lat pisze wiersze, piękne wiersze. Jak sama mówi: „stara się ujmować swoje uczucia w strofy”. Debiutancki zbiorek poezji „W lustrze babiego lata” ukazał się w roku 2012. Kolejny, „W niepokoju myśli” miał premierę w jesieni ubiegłego roku.
Spotkanie z autorką w Woli Mieleckiej miało niezwykły charakter. Był to magiczno- liryczny wieczór, swoiste zatrzymanie się w pośpiechu i pędzie życia. I chwila refleksji. Nad istotą, sensem życia, przemijaniem… Pani Teresa malowała strofami wierszy obrazy ze swego życia, przeżyć, przemyśleń. Twórczość autorki jest więc wyrazem osobistych doświadczeń. Widać w niej również ogromną dojrzałość, dystans wobec minionych zdarzeń, a także uczuć. Uczuć tych, co minęły i tych, co trwają nadal.
Dla wszystkich uczestników spotkania była to niezapomniana poetycka podróż w czasie. Podróż  na wspólnej drodze, która łączy wrażliwość poety i wrażliwość odbiorcy.
Za niezapomniane chwile, tomiki wierszy rozdane czytelnikom i podarowane bibliotece podziękowała poetce Justyna Ryczek - bibliotekarz i moderator DKK w Woli Mieleckiej.
W spotkaniu uczestniczyli wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej Zbigniew Wicherski i prezes Mieleckiej Grupy Literackiej ”Słowo” Aleksandra Piguła, którzy zaprosili uczestników spotkania na promocję 3. almanachu  grupy ”Schowane między słowami” 7 kwietnia 2018 roku do Pałacyku Oborskich.
Justyna Ryczek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz